Een orkest van oude en nieuwe vriendinnen (v/m)

De officiële ANBI gegevens en het Voorlopig beleidsplan 2021-2025 van de Stichting Johannes & Friends staan allemaal hier in een overzichtelijke pdf.

De Stichting Johannes & Friends ontstond in donkere dagen van winter 2020/2021. Corona heerste, concertzalen zaten op slot, musici zaten onbetaald thuis… dit dreigde het tweede achtereenvolgende jaar zonder Matthäus te worden.
Een paar dagen voor Johannes het definitief zou afblazen, zei Marten Root (bevriende fluitist) tegen hem: “kijk hier eens naar”. Dat bleek te gaan over de reconstructie van de Oer-Matthäus (door Rens Bijma en Pieter Dirksen). Zo’n eerste versie is op zich al bijzonder maar interessant in deze “anderhalvemetertijd” is ook dat deze versie gespeeld kan worden met een heel kleine bezetting. Met Voordekunst werd een crowdfunding opgezet in de hoop dat daarmee € 15.000 kon worden opgehaald voor de musici van wat inderhaast Johannes & Friends werd genoemd.
De crowdfunding werd een grandioos succes: dankzij de gulle gaven van oude en nieuwe vrienden werd het streefbedrag ruimschoots overtroffen. NPO Radio 4 beloofde het concert uit te zenden en er werd ook nog een sponsor voor de livestream gevonden.
Een paar weken later zat Johannes bij de notaris om de Stichting Johannes & Friends op te richten. Vrolijk einde: de notaris las de plannen en bood een dag later aan om in de Raad van Toezicht te gaan zitten.

De “culturele” ANBI

  • Een ANBI is een Algemeen Nut beogende instelling, dat betekent dat de giften aan zo’n instelling aftrekbaar zijn voor de belasting. Johannes & Friends is inmiddels zelfs een officiële ‘culturele ANBI’. Dat betekent, in de letterlijke woorden van de belastingdienst: Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
  • Als u zich na het voorgaande geroepen voelt om ons te te steunen, dan is dat van harte welkom op bankrekening NL58 TRIO 0320 2787 35 ten name van de Stichting Johannes & Friends.
  • Als u nog vragen heeft, stuur dan even een mailtje aan info@stichting-johannes-and-friends.nl.
  • Later komt er uiteraard ook een Club van Vriendinnen (v/m), want in 97 van de 100 huishoudens zijn het de vrouwen die de culturele agenda bepalen. En dat doen ze heel goed.

De sponsors en supporters nu
Johannes en Friends wordt op het ogenblik al gesteund door:

  • M440. Een team internetspecialisten, die websites ontwikkelen (opzet en design) en helpen bij het gebruik van digitale marketingtools. Hier vindt u hun website