Goed nieuwsbericht!

De stichting Johannes & Friends is nu een zogeheten “culturele ANBI” (u weet wel: van de 125% belastingaftrek). Dat is mooi, vooral voor de musici die in deze lockdown de meeste optredens geannuleerd zien worden. De schenkingen die u nog dit jaar doet aan Johannes & Friends gaan volledig naar de musici die gespeeld zouden hebben op 9 concerten van onze Messiah tournee, die niet door kon gaan door de lock-down. Alle informatie leest u bij Stichting.